Studenti Singidunuma na Top Academy seminaru


Studenti Singidunuma na Top Academy seminaru


Saradnja Univerziteta Singidunum i Trening centra Top Gym postaje sve sadržajnija i sveobuhvatnija. Na nedavno održanom seminaru u organizaciji Trening centra Top Gym pod nazivom KAKO NAPRAVITI BATERIJU TESTOVA U FITNESU, prisustvovali su najbolji studenti završne godine Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu Univerziteta Singidunum.

Veliko nam je zadovoljstvo da prenosimo znanja mladim kolegama koji pored teorijskog znanja stečenog na fakultetu, mogu praktična znanja iz oblasti trenažnog procesa da unapređuju na našim seminarima. Na ovaj način u potpunosti živimo svoju misiju postaojanja kao firme da KREIRAMO IDEJE I POMAŽEMO LJUDIMA DA POMERAJU GRANICE.

Top Gym