Kurs za fitnes intruktora koncipiran je da polaznicima pruži neophodna teorijsko – praktična znanja za sprovođenje treninga snage u teretanama i fitnes centrima. Teorijski aspekt usmeren je na osnovne anatomsko-funkcionalne karakteristike ljudskog tela i teoriju i tehnologiju treninga snage. Praktični deo kursa ima za cilj obuku osnovnih i naprednih tehnika vežbi sa opterećenjem i strukturom unovno-pripremnog dela treninga i vežbi istezanja.


Trajanje - 90 dana


Fond časova - 240


Sati nastave - 72


Sati prakse - 168

Kurs je namenjen:
Fitnes trenerima
Personalnim trenerima
Kondicionim trenerima
Joga instruktorima
Pilates instruktorima
Aerobik trenerima
Studentima fakuteta iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja
Zaljubljenicima u fitnes i vežbanje
Fizioterapeutima
Uslovi za upis

Završena minimum 3 razreda srednje stručne spreme.

Da osoba nije osuđivana pravosnažnom presudom

Polaganje ispita

Ispit se polaže nakon odslušanih teorijskih i praktičnih predavanja.

Ispit može da polaže kandidat koji je prisustvovao na minimum 80% teorijsko-praktične nastave.

U cenu kursa je uključeno jedno polaganje ispita.

Ispit se sastoji iz 2 dela: TEORIJSKOG i PRAKTIČNOG.

Trajanje ispita je 90 min. Teorija – 30 min. Praksa – 60 min.

Teorijski deo ispita se polaže pismeno.

Cena kursa


930

 • Na rate 1000e. Prva rata pri upisu, druga rata nakon 40 dana od početka kursa.
 • Plaćanje se vrši u prostorijama Trening centra Top Gym ul. Borisavljevićeva 6, Beograd

Raspored časova

Sreda: 16-18:30h PRAKSA

Petak: 16-18:30h PRAKSA

Subota: 13-15:30h TEORIJA

 

Mesto održavanja

Trening centar TOP GYM

ul. Borisavljevićeva 6, 11000 Beograd

tel: 064/2707-917

e-mail: fitnes@topgym.rs

web: www.topgym.rs

 

Ostale informacije

Kandidati koji polože ispit dobijaju sertifikat. U cenu kursa je uključena literatura.

Program kursa – FITNES INSTRUKTOR

TEORIJSKA PREDAVANJA

Anatomija:

TRAJANJE: 3 časa (2:15h)

Anatomija nervnog sistema:

 • Centralni nervni sistem
 • Periferni nervni sistem

Anatomija lokomotornog sistema:

 • Kosti i zglobovi
 • Efekti vežbanja na koštano-zglobni sistem

Anatomija endokrinog sistema:

 • Žlezde
 • Hormonalni odgovori na vežbanje

Anatomija lokomotornog sistema:

TRAJANJE: 3 časa (2:15h)

Mišići:

 • Nazivi mišića
 • Pripoji mišića
 • Funkcije mišića

Anatomija kardio-respiratornog sistema

TRAJANJE: 3 časa (2:15h)

Anatomija kardiovaskularnog sistema:

 • Srce
 • Krvni sudovi

Anatomija respiratornog sistema:

 • Pluća i disajni putevi
 • Mehanizam disanja

Bioenergetika fizičke aktivnosti:

TRAJANJE: 3 časa (2:15h)

Bioenergetika fizičke aktivnosti:

 • Mehanizmi potrošnje energije tokom fizičke aktivnosti
 • Adaptacija organizma na aktivnosti dužeg trajanja

Principi i metode razvoja aerobne izdržljivosti

Principi i metode razvoja anaerobne izdržljivosti

Biomehanika i motorna kontrola:

TRAJANJE: 3 časa (2:15h)

Biomehanika:

 • Mišična kontrakcija
 • Relacija sila-brzina
 • Poluga sile i poluga brzine

Motorna kontrola pokreta:

 • Motorno učenje

Trening sa opterećenjem:

TRAJANJE: 3 časa (2:15h)

Adaptacija tela na trenažno opterećenje:

 • Trenažne metode
 • Organizacija treninga
 • Podela vežbi

Trening snage:

TRAJANJE - 3 časa (2:15h)

Kreiranje trenažnih programa:

 • Obim treninga
 • Intenzitet u treningu
 • Karakter i trajanje pauze
 • Periodizacija treninga snage

PRAKTIČNA PREDAVANJA

Uvodno-pripremni deo treninga:

PREDAVANJE br. 1 - 3 časa (2:15h)

 • Definisanje strukture i funkcije zagrevanja
 • Vežbe pokretljivosti za gornji deo tela
 • Vežbe pokretljivosti za donji deo tela

PREDAVANJE br. 2 - 3 časa (2:15h)

 • Vežbe aktivacije za mišiće stabilizatore trupa, kukova i ramena
 • Tehnike opuštanja mišića - Self Myofascial Release

Obuka demonstracije i korekcije vežbi snage za gornji deo tela:

PREDAVANJE br. 3 - 3 časa (2:15h)

 • Klasifikacija vežbi snage gornjeg dela tela
 • Vežbe povlačenja: vertikalna i horizontalna povlačenja

PREDAVANJE br. 4 - 3 časa (2:15h)

 • Vežbe potisaka: vertikalni i horizontalni potisci

PREDAVANJE br. 5 - 3 časa (2:15h)

 • Jednozglobne vežbe za mišiće gornjeg dela tela

  Obuka demonstracije i korekcije vežbi snage za donji deo tela:

  PREDAVANJE br. 6 - 3 časa (2:15h)

  • Klasifikacija vežbi snage donjeg dela tela
  • Bilateralne vežbe snage za noge

  PREDAVANJE br. 7 - 3 časa (2:15h)

  • Unilateralne vežbe snage za noge

  PREDAVANJE br. 8 - 3 časa (2:15h)

  • Jednozglobne vežbe za mišiće donjeg dela tela
   4444

   Obuka demonstracije i korekcije vežbi snage za trup:

   PREDAVANJE br. 9 - 3 časa (2:15h)

   • Klasifikacija vežbi snage za trup
   • Statičke vežbe snage za trup

   PREDAVANJE br. 10 - 3 časa (2:15h)

   • Dinamičke vežbe snage za trup

    Završni deo treninga:

    PREDAVANJE br. 11 - 3 časa (2:15h)

    • Obuka demonstracije i korekcije tehnika aktivnog istezanja

    PREDAVANJE br. 12 - 3 časa (2:15h)

    • Obuka demonstracije i korekcije tehnika pasivnog istezanja

     Testiranje:

     PREDAVANJE br. 13 - 3 časa (2:15h)

     • Antropometrijska merenja u treningu rekreativaca

      Obuka demonstracije i korekcije vežbi snage za donji deo tela:

       

       Obuka demonstracije i korekcije vežbi snage za donji deo tela:

        

        frjfer89ef8fje8rfj

         

         Obuka demonstracije i korekcije vežbi snage za trup:

          

          frjf9er8f9erjferkfe9r

           

           Završni deo treninga:

            

            f544545t544

             

             Način prijave

             Poslati e-mail na fitnes@topgym.rs (ime i prezime, br. telefona, e-mail, naziv kursa)

             Rok za prijavu:

             PRVI UPISNI ROK 23. februar

             DRUGI UPISNI ROK 25. septembar

             Upis

             Dostaviti sledeću dokumentciju:

             • Kopiju diplome srednje škole
             • Kopiju lične karte
             • Školarinu u celosti ili prvu ratu

             Datum upisa:

             PRVI UPISNI ROK 25. februar 10-12h u prostorijama Trening centra Top Gym

             DRUGI UPISNI ROK 27. septembar 10-12h u prostorijama Trening centra Top Gym

             Datum početka kursa

             07. mart / 1. oktobar