Rehabilitacioni program vežbanja se zasniva na detaljnoj proceni stanja vežbača primenom najpouzdanijih testova radi dobijanja podataka o snazi, brzini aktivacije i izdržljivosti mišića. Pored toga najsavremenijom aparaturom se vrši procena mobilnosti i stabilnosti segmenata tela. Na osnovu rezultata testiranja treneri zaduženi za rehabilitacione treninge sastavljaju precizan i dobro struktuiran program vežbi, koji se sprovodi samo na individualnim treninzima.

Treneri Top Gym-a su specijalizovani za povrede ramena, kolena i kičmenog stuba, zato sportska rehabilitacija predstavlja najbitnije deo rada u ovoj oblasti. Precizno definisan rehabilitacioni proces sa sportistima je bitan, jer oni ne smeju da se vrate u pun trenažni proces sa:

    - Izraženim asimetrijama u pokretljivosti, snazi i stabilnosti između zdravog i povređenog ekstremiteta

    - Disfunkcionalnim motornim šemama pokreta

Kontrola u treningu je maksimalna, preciznost izvođenja vežbi na najvišem nivou, atmosfera za rad je fenomenalna, zato su rezultati izvanredni.

Najbolji treneri i kvalitetna aparatura osnovni su preduslovi za minimalno trajanje perioda oporavka, upravo to nudi TOP GYM.