Program redukcije telesne mase se sprovodi sa ciljem smanjenja masne komponente. Aktiviranje masti kao primarnog izvora energije zahteva egzaktno određen stepen opterećenja tokom treninga.
Prvi ciklus treninga po TOP FAsT BURN programu je usmeren na jačanje i pripremu zglobno-ligamentarnog i mišićnog dela lokomotrnog sistema. Sredstva u treningu su brz hod i vežbe u parteru. Priprema tetivnog dela mišića je jedna od bitnih karakteristika programa jer je taj deo tela sklon povredama usled slabije prokrvljenosti pogotovo kod početnika koji dugo ili uopšte nisu vežbali.
Pored visoko kvalifikovanih trenera zaduženih isključivo za pravljenje i sprovođenje redukcionih programa, naš tim čini i nutricionista Ass. mr sc med. dr Tatjana Mraović. Ovaj tim postigao je sjajne rezultate sa brojnim zadovoljnim klijentima koji su drastično promenili svoj fizički izgled.

Promenite svoj izgled tako što ćete promeniti način života, TOP GYM pruža uslove za to.