Sve je veći broj osoba različitih uzrasta koje imaju posturalne poremećaje. Deca imaju posturalne probleme jer se ne kreću dovoljno, odrasli jer provode dosta vremena u sedećem položaju, a starije osobe jer mišići stabilizatori godinama gube snagu. Metodologija treninga u Top Gym-u omogućava prilagođavanje vežbi individualnim karakteristikama vežbača, kako bi se postigla simetrija celog tela.

Naš zadatak je da specifičnim dijagnostičkim metodama uočimo problem i napravimo odgovarajući trenažni program. Loša postura usled nedovoljno kretanja, nekvalitetnog rada sa sportisitima, urođenih deformiteta drastično može narušiti zdravlje. Zato se korektivno vežbanje u Top Gym-u sprovodi isključivo individualnim pristupom utemeljenim na principima optimalnog neuro-motoričkog razvoja, što će za posledicu imati:

  - Smanjenje rizika od nastakna povreda i sindroma prenaprezanja

  - Bolju motoričku efikasnost i međumišićnu koordinaciju

  - Izbalansiran stepen jakosti svih mišićnih grupa

 

Kombinacijom vežbi snage za jačanje mišićnih grupa pod precizno određenim uglovima i tehnikama istezanja pomoćićemo vam da poboljšate svoj posturalni status i krećete se bez bola.