Fizička priprema sportista je složen proces koji podrazumeva povećanje sposobnosti sportista zarad postizanja najboljih rezultata na takmičenjima. Preduslov za kvalitetan rad koji pruža Top Gym je identifikacija slabosti koje sportista poseduje, kreiranje precizno struktuiranog programa radi rešavanja istih i unapređenja svih motoričkih sposobnosti na viši nivo.

Programi fizičke pripreme sportista se sprovode IN-HOUSE (u Top Gym-u) i OUT-HOUSE (na sportskim terenima).

IN-HOUSE treninzi se rade u Trening centru Top Gym primenom najsavremenije dijagnostičke i trenažne aparature. U okviru ovog programa nudimo dve vrste usluga:

- Individualne treninge fizičke pripreme sportista - 1:1

- Poluindividualne treninge fizičke pripreme sportskih ekipa - do 6 sportista

OUT-HOUSE treninzi sprovode na sportiskim terenima po želji sportiste ili sportskog kluba. U okviru ovog programa nudimo dve vrste usluga:

- Dijagnostiku stanja treniranosti sportske ekipe ili učesnika kampa

- Kolektivne treninge kondicione pripreme celog tima

Vrhunski sportisti se u TOP GYM-u pripremaju za naporne sezone, a mladi sportisti u TOP GYM-u razvijaju sve motoričke sposobnosti.