Dijagnostika treniranosti predstavlja neizostavani deo planiranja, kontrole i realizacije trenažnog procesa. Ona omogućava da se na savremen, naučno zasnovan i verifikovan način pristupi proveri trenutnog fizičkog stanja pojedinca ili sportske ekipe i da se na osnovu toga planiraju budući koraci u treningu.

Dijagnostički tim Top Gym-a prikuplja i analizira podatke koji ukazuju na slabosti i dobre strane fizičkog statusa pojedinca koji omogućavaju da se na jasan i efikasan način sprovode trenažni programi.

 

Dijagnostičke procedure koje se sprovode u Top Gym-u

DIJAGNOSTIKA FITNESA u trajanju od 60 minuta i uključuje:

 •  Anamneza – upitnik o životnim navikama i fizičkim aktivnostima
 •  Antropometrijska merenja – telesna visina, telesna masa, obimi tela, kožni nabori
 •  Procena funkcionalnosti i motornih obrazaca pokreta - FMS
 •  Procena mišićne snage – noge, trup, ruke
 •  Test aerobne sposobnosti – procena maksimalne potrošnje kiseonika

DIJAGNOSTIKA SPORTISTA u trajanju od 90 minuta i uključuje:

 •  Anamneza – upitnik o životnim navikama i fizičkim aktivnostima
 •  Antropometrijska merenja – telesna visina, telesna masa, obimi tela, kožni nabori
 •  Procena funkcionalnosti i motornih obrazaca pokreta - FMS
 •  Procena mišićne snage – noge, trup, ruke
 •  Test aerobne sposobnosti – procena maksimalne potrošnje kiseonika

DIJAGNOSTIKA U REHABILITACIJI u trajanju od 90 minuta i uključuje:

 •   Antropometrijska merenja – telesna visina, telesna masa, obimi tela, kožni nabori
 •   Amplitudna merenja – merenje pasivne i aktivne pokretljivosti zglobova
 •   Procena funkcionalnosti i motornih obrazaca pokreta – FMS
 •   Manuelni pregled lokomotornog sistema i posture
 •   Posturografija – merenje statičke i dinamičke ravnoteže tela
 •   Procena mišićne snage – noge, trup, ruke

Navedeni testovi pružaju sve potrebne podatke o zdravstveno-funkcionalnom statusu klijenta na osnovu kojih treneri – specijalisti za fitnes, sport i rehabilitaciju koncipiraju programe treninga kako bi se postigli najbolji rezultati za najkraći vremenski period.