Trening centar Top Gym organizovan je tako da svojim klijenitma pruža usluge individualnih i poluindividualnih treninga. Na početku treniranja u Top Gym-u radi se testiranje na osnovu kog se detaljno pravi plan i program treninga. Za svakog klijenta se pravi individualni TG karton u kojem se prati napredak i sve promene koje se događaju tokom trenažnog procesa. Osnovna karakteristika treniranja u Top Gym-u je apsolutna individualizacija treninga u odnosu na potrebe, ciljeve i fizičko stanje vežbača..

 

Fizička priprema sportista

Fizička priprema sportista je složen proces koji podrazumeva povećanje sposobnosti sportista zarad postizanja najboljih rezultata na takmičenjima

 

Detaljnije

 

Fitnes

Savremeni način života karakteriše nedovoljno kretanja. TOP FITNES program upravo je koncipiran kako bi se aktivirale velike mišićne grupe...

 

Detaljnije

 

Korektivne vežbe

Sve je veći broj osoba različitih uzrasta koje imaju posturalne poremećaje. Deca imaju posturalne probleme jer se ne kreću dovoljno...

 

Detaljnije

 

Rehabilitacija

Rehabilitacioni program vežbanja se zasniva na detaljnoj proceni stanja vežbača primenom najpouzdanijih testova ...

 

Detaljnije

 

Redukcija

Program redukcije telesne mase se sprovodi sa ciljem smanjenja masne komponente. Aktiviranje masti kao primarnog izvora energije zahteva...

 

Detaljnije

 

Dijagnostika

Dijagnostički tim Top Gym-a prikuplja i analizira podatke koji ukazuju na slabosti i dobre strane fizičkog statusa pojedinca koji omogućavaju....

 

Detaljnije

 

FUNCTIONAL MOVEMENT SCREENS

Top Gym treneri su FMS i SFMA sertifikovani i koriste ove globalno priznate metode u identifikaciji asimetrija i korekciju motornih obrazaca pokreta kako bi na najbolji način kreirali rehabilitacione i fitnes programe i prilagodili trening potrebama pojedinca.