Top Academy edukativni centar organizuje jednodnevne seminare teorijsko-praktičnog karaktera za stručnjake iz područja fitnesa, fizičke pripreme, sportskog treninga i rehabilitacije. Seminari se održavaju u Trening centru Top Gym. Funkcionalni pokret je nit koja spaja sve teme seminara podeljene u programske oblasti - Module.

Prvi modul koncipiran je sa akcentom na opšte odrednice i principe treninga u fitnesu i sportu - FUNKCIONALNI TRENING U FITNESU I SPORTU. Drugi modul čine seminari usmereni na dijagnostiku i korektivne programe - DIJAGNOSTIKA I KOREKTIVNI PROGRAMI. Dok je treći modul rehabilitacionog karaktera - PREVENCIJA I REHABILITCIJA POVREDA. Modul br. 4 obuhvata osnovne principe funkcionalnog treninga - FUNKCIONALNI TRENING. Naziv petog modula je PERSONALNI TRENING čiji je sadržaj usmeren na individualizaciju programa treninga.

MODUL 1 – TRENING REKREATIVNIH VEŽBAČA

1

Razvoj kinestetske i proprioceptivne svesti kod rekreativnih vežbača

23. FEBRUAR

2

Kako napraviti bateriju testova u fitnesu

6. APRIL

3

Zablude o pravilnoj ishrani i funkcionalnom treningu

25. MAJ

MODUL 2 – PREVENCIJA I REHABILITACIJA POVREDA

1

Trening prevencije i rehabilitacije ramena

SEPTEMBAR

2

Trening prevencije i rehabilitacije leđa

OKTOBAR

3

Trening prevencije i rehabilitacije kuka i kolena

NOVEMBAR

 

 

 

MODULI

MODUL 1 - FUNKCIONALNI TRENING U FITNESU I SPORTU

 •  Uloga testiranja u funkcionalnom treningu
 •  Kreiranje trenažnih programa u funkcionalnom treningu
 •  Funkcionalni trenning vežbi sa opterećenjem
 •  Motorička analiza zglobova u funkcionalnom treningu

MODUL 2 - DIJAGNOSTIKA I KOREKTIVNI PROGRAMI

 •  Trening pokretljivosti
 •  Trening ravnoteže i stabilizacije
 •  Identifikacija i korekcija telesnih asimetrija

MODUL 3 - PREVENCIJA I REHABILITCIJA POVREDA

 •  Trening prevencije i rehabilitacije ramena
 •  Trening prevencije i rehabilitacije leđa
 •  Trening prevencije i rehabilitacije kuka i kolena

MODUL 4 - FUNKCIONALNI TRENING

 •  Testiranje u funkcionalnom treningu
 •  Funkcionalni trening u sportu
 •  Korekcije motornih obrazaca u funkcionalnom treningu

MODUL 5 - PERSONALNI TRENING

 •  Kreiranje programa u personalnom treningu
 •  Ishrana i trening gojaznih osoba
 •  Zagrevanje u personalnom treningu

KALENDAR TOP ACADEMY SEMINARA U 2017. I 2018. GODINI