Testiranje, kreiranje i sporovđenje trenažnih programa osnovni su zadaci trenera specijaliste za koji se kandidati na ovom kursu edukuju. Nakon kursa trener je u potpunosti kompetentan da izabere i sprovede adekvatne testove sa svojim klijentima, zatim kreira program treninga koji daje najbolje rezultate i sprovede treninge na najkvalitetniji mogući način. Kombinacijom teorijskih i praktičnih predavanja kandidati stiču znanje i samopouzdanje da drastično unaprede fizičke performanse svojih klijenata.


Trajanje - 110 dana


Fond časova - 260


Sati nastave - 92


Sati prakse - 168

Kurs je namenjen:
Fitnes trenerima
Personalnim trenerima
Kondicionim trenerima
Joga instruktorima
Pilates instruktorima
Aerobik trenerima
Studentima fakuteta iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja
Sportskim radnicima
Fizioterapeutima
Zaljubljenicima u fitnes i vežbanje
Uslovi za upis

Završena akademske ili strukovne studije iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja.

Da osoba nije osuđivana pravosnažnom presudom

Polaganje ispita

Ispit se polaže nakon odslušanih teorijskih i praktičnih predavanja.

Ispit može da polaže kandidat koji je prisustvovao na minimum 80% teorijsko-praktične nastave.

U cenu kursa je uključeno jedno polaganje ispita.

Ispit se sastoji iz 2 dela: TEORIJSKOG i PRAKTIČNOG.

Trajanje ispita je 90 min. Teorija – 30 min. Praksa – 60 min.

Teorijski deo ispita se polaže pismeno.

Cena kursa


1190

 • Na rate 1320e. Prva rata pri upisu, druga rata nakon 40 dana od početka kursa.
 • Plaćanje se vrši u prostorijama Trening centra Top Gym ul. Borisavljevićeva 6, Beograd

Raspored časova

Sreda: 16-19h PRAKSA

Petak: 16-19h PRAKSA

Subota: 13-15:30h TEORIJA

 

Mesto održavanja

Trening centar TOP GYM

ul. Borisavljevićeva 6, 11000 Beograd

tel: 064/2707-917

e-mail: fitnes@topgym.rs

web: www.topgym.rs

 

Ostale informacije

Kandidati koji polože ispit dobijaju sertifikat. U cenu kursa je uključena literatura.

Program kursa – FITNES INSTRUKTOR

TEORIJSKA PREDAVANJA

Anatomija:

TRAJANJE - 3h

Anatomija nervnog sistema:

 • Centralni nervni sistem
 • Periferni nervni sistem

Anatomija lokomotornog sistema:

 • Kosti i zglobovi
 • Mišići
 • Efekti vežbanja na koštano-zglobni sistem

Anatomija endokrinog sistema:

 • Žlezde
 • Hormonalni odgovori na vežbanje

Bioenergetika fizičke aktivnosti i neuromišićna fiziologija:

TRAJANJE - 3h

Anatomija kardio-respiratornog sistema:

 • Mehanizam disanja

Bioenergetika fizičke aktivnosti:

 • Mehanizmi potrošnje energije tokom fizičke aktivnosti

Biomehanika:

 • Mišična kontrakcija
 • Relacija sila-brzina
 • Poluga sile i poluga brzine

Motorna kontrola pokreta:

 • Motorno učenje

Procena stanja klijenta – testirarnja i trening izdržljivosti i fleksibilnosti:

TRAJANJE - 3h

Testiranje:

 • Telesne kompozicije
 • Posture
 • Motorne kontrole pokreta
 • Snage

Principi i metode razvoja aerobne izdržljivosti

Principi i metode razvoja anaerobne izdržljivosti

Principi i metode razvoja statičke fleksibilnosti

Principi i metode razvoja dinamičke fleksibilnosti

Trening brzine, agilnosti i ravnoteže

TRAJANJE - 3h

Principi i metode razvoja brzine

Principi i metode razvoja agilnosti

Principi i metode razvoja ravnoteže

Primena pliometrijskog metoda u treningu

Trening snage:

TRAJANJE - 3h

Adaptacija tela na trenažno opterećenje:

 • Trenažne metode
 • Organizacija treninga
 • Podela vežbi

Kreiranje trenažnih programa:

 • Obim treninga
 • Intenzitet u treningu
 • Karakter i trajanje pauze

Periodizacija treninga snage:

 • manipulisanje trenažnim opterećenjem kroz različite faze treninga (mikrociklusi, mezociklusi, markrociklusi)

Prilagođavanje treninga različitim kategorijama klijenata:

 • Osobe sa bolom
 • Stare osobe
 • Osobe sa invaliditetom

PRAKTIČNA PREDAVANJA

Obuka demonstracije i korekcije vežbi za gornji deo tela i vežbi zagrevanja:

TRAJANJE - 4h

Klasifikacija vežbi snage gornjeg dela tela

Vežbe povlačenja

Vežbe potisaka

Vežbe za gornji deo tela sa različitim rekvizitima:

 • TRX
 • Elastične gume
 • Medicinke
 • Kettlebell
 • Pilates lopte

Definisanje strukture i funkcije zagrevanja

Vežbe pokretljivosti

Vežbe aktivacije

Self Myofascial Release

Obuka demonstracije i korekcije vežbi snage za donji deo tela i trupa:

TRAJANJE - 4h

Klasifikacija vežbi snage donjeg dela tela

Bilateralne vežbe snage za noge

Unilateralne vežbe snage za noge

Vežbe za donji deo tela i kompleksnih vežbi sa različitim rekvizitima:

 • TRX
 • Elastične gume
 • Medicinke
 • Kettlebell
 • Pilates lopte

Klasifikacija vežbi snage za trup

Statičke vežbe snage za trup

Dinamičke vežbe snage za trup

Testiranje i metode razvoja fleksibilnosti:

TRAJANJE - 4h

Testiranje telesne kompozicije

Introspekcija posture

Testiranje motornih obrazaca pokreta – Functional Movement Screen

Tehnike pasivnog i aktivnog istezanja

Metode razvoja izdržljivosti, ravnoteže i eksplozivne snage:

TRAJANJE - 4h

Testiranje izdržljivosti

Metode razvoja razvoja aerobne izdržljivosti

Metode razvoja anaerobne izdržljivosti

Metode razvoja razvoja ravnoteže

Primena pliometrijskog metoda treninga

Metode razvoja brzine i agilnosti:

TRAJANJE - 4h

Metode razvoja brzine:

 • Brzina reakcije
 • Brzina pojedinačnog pokreta
 • Frekvencija pokreta

Metode razvoja agilnosti:

 • Linearno
 • Lateralno
 • Kombinovano

Način prijave

Poslati e-mail na fitnes@topgym.rs (ime i prezime, br. telefona, e-mail, naziv kursa)

Rok za prijavu:

PRVI UPISNI ROK 23. februar

DRUGI UPISNI ROK 25. septembar

Upis

Dostaviti sledeću dokumentciju:

 • Kopiju diplome srednje škole
 • Kopiju lične karte
 • Školarinu u celosti ili prvu ratu

Datum upisa:

PRVI UPISNI ROK 25. februar 10-12h u prostorijama Trening centra Top Gym

DRUGI UPISNI ROK 27. septembar 10-12h u prostorijama Trening centra Top Gym

Datum početka kursa

07. mart / 1. oktobar