Kompletna obuka za fitnes trenera na ovom kursu podrazumeva potpuno osposobljavanje kandidata za obavljenje posla i poznavanje svih ključnih aspekata treninga rekreativaca. Kreiranje i sporovođenje individualnih i grupnih treninga postaje oblast kojom kandidat potpuno vlada i obučen je da se prilagođava klijentima sa kojima je potrebno razvijati različite motoričke sposobnosti. Kombinacijom teorijskih i praktičnih predavanja u potpunosti se razume funkcionisanje tela vežbača i na najbolji način biraju trenažne metode i sredstva, a sve u funkciji najboljih trenažnih rezultata.


Trajanje - 100 dana


Fond časova - 250


Sati nastave - 82


Sati prakse - 168

Kurs je namenjen:
Fitnes trenerima
Personalnim trenerima
Kondicionim trenerima
Joga instruktorima
Pilates instruktorima
Aerobik trenerima
Studentima fakuteta iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja
Sportskim radnicima
Fizioterapeutima
Zaljubljenicima u fitnes i vežbanje
Uslovi za upis

Završen kurs iz oblasti fitnesa ili sporta u zemlji ili inostranstvu.

Da osoba nije osuđivana pravosnažnom presudom

Polaganje ispita

Ispit se polaže nakon odslušanih teorijskih i praktičnih predavanja.

Ispit može da polaže kandidat koji je prisustvovao na minimum 80% teorijsko-praktične nastave.

U cenu kursa je uključeno jedno polaganje ispita.

Ispit se sastoji iz 2 dela: TEORIJSKOG i PRAKTIČNOG.

Trajanje ispita je 90 min. Teorija – 30 min. Praksa – 60 min.

Teorijski deo ispita se polaže pismeno.

Cena kursa


1050

 • Na rate 1160e. Prva rata pri upisu, druga rata nakon 40 dana od početka kursa.
 • Plaćanje se vrši u prostorijama Trening centra Top Gym ul. Borisavljevićeva 6, Beograd

Raspored časova

Sreda: 16-19h PRAKSA

Petak: 16-19h PRAKSA

Subota: 13-15:30h TEORIJA

 

Mesto održavanja

Trening centar TOP GYM

ul. Borisavljevićeva 6, 11000 Beograd

tel: 064/2707-917

e-mail: fitnes@topgym.rs

web: www.topgym.rs

 

Ostale informacije

Kandidati koji polože ispit dobijaju sertifikat. U cenu kursa je uključena literatura.

Program kursa – FITNES INSTRUKTOR

TEORIJSKA PREDAVANJA

Anatomija:

TRAJANJE - 4h

Anatomija nervnog sistema:

 • Centralni nervni sistem
 • Periferni nervni sistem

Anatomija lokomotornog sistema:

 • Kosti i zglobovi
 • Mišići
 • Efekti vežbanja na koštano-zglobni sistem

Anatomija endokrinog sistema:

 • Žlezde
 • Hormonalni odgovori na vežbanje

Anatomija kardio-respiratornog sistema i bioenergetika fizičke aktivnosti:

TRAJANJE - 4h

Anatomija kardiovaskularnog sistema:

 • Srce
 • Krvni sudovi

Anatomija respiratornog sistema:

 • Pluća i disajni putevi
 • Mehanizam disanja

Bioenergetika fizičke aktivnosti:

 • Mehanizmi potrošnje energije tokom fizičke aktivnosti

Neuromišićna fiziologija i trening izdržljivosti:

TRAJANJE - 3h

Biomehanika:

 • Mišična kontrakcija
 • Relacija sila-brzina
 • Poluga sile i poluga brzine

Motorna kontrola pokreta:

 • Motorno učenje

Principi i metode razvoja aerobne izdržljivosti

Principi i metode razvoja anaerobne izdržljivosti

Trening snage:

TRAJANJE - 4h

Adaptacija tela na trenažno opterećenje:

 • Trenažne metode
 • Organizacija treninga
 • Podela vežbi

Kreiranje trenažnih programa:

 • Obim treninga
 • Intenzitet u treningu
 • Karakter i trajanje pauze
 • Periodizacija treninga snage

Modaliteti treninga sa različitim rekvizitima:

 • TRX
 • Elastične gume
 • Medicinke
 • Kettlebell
 • Pilates lopte

PRAKTIČNA PREDAVANJA

Uvodno-pripremni deo treninga i tehnike istezanja:

TRAJANJE - 4h

Definisanje strukture i funkcije zagrevanja

Vežbe pokretljivosti

Vežbe aktivacije

Self Myofascial Release

Tehnike pasivnog i aktivnog istezanja

Obuka demonstracije i korekcije vežbi snage za gornji deo tela i trup:

TRAJANJE - 4h

Klasifikacija vežbi snage gornjeg dela tela

Vežbe povlačenja

Vežbe potisaka

Klasifikacija vežbi snage za trup

Statičke vežbe snage za trup

Dinamičke vežbe snage za trup

Vežbe za gornji deo tela i trup sa različitim rekvizitima:

 • TRX
 • Elastične gume
 • Medicinke
 • Kettlebell
 • Pilates lopte

Obuka demonstracije i korekcije vežbi snage za donji deo tela i kompleksnih vežbi

TRAJANJE - 4h

Klasifikacija vežbi snage donjeg dela tela

Bilateralne vežbe snage za noge

Unilateralne vežbe snage za noge

Klasifikacija kompleksnih-višezglobnih vežbi snage

Vežbe za donji deo tela i kompleksnih vežbi sa različitim rekvizitima

 • TRX
 • Elastične gume
 • Medicinke
 • Kettlebell
 • Pilates lopte

Metode razvoja izdržljivosti:

TRAJANJE - 4h

Testiranje izdržljivosti

Metode razvoja razvoja aerobne izdržljivosti

Dinamičke vežbe snage za trup

Metode razvoja anaerobne izdržljivosti

Način prijave

Poslati e-mail na fitnes@topgym.rs (ime i prezime, br. telefona, e-mail, naziv kursa)

Rok za prijavu:

PRVI UPISNI ROK 23. februar

DRUGI UPISNI ROK 25. septembar

Upis

Dostaviti sledeću dokumentciju:

 • Kopiju diplome srednje škole
 • Kopiju lične karte
 • Školarinu u celosti ili prvu ratu

Datum upisa:

PRVI UPISNI ROK 25. februar 10-12h u prostorijama Trening centra Top Gym

DRUGI UPISNI ROK 27. septembar 10-12h u prostorijama Trening centra Top Gym

Datum početka kursa

07. mart / 1. oktobar